رزرو هتل

معرفي هتل هاي ايران و آشناي با سايت هاي رزرو هتل

اداب و رسوم در رستوران هتل

اداب استفاده از چنگال، كارد و قاشق بر سر ميز رستورا ن هتل هاي لوكس براي بسياري گيج كننده  شده، زمان و طرز استفاده از هر كدام را به درستي نمي دانند. اين مسئله همراه با طرز صحيح استفاده از دستمال سفره، نوع خاص ميل كردن بعضي از غذاها و آداب كلي رفتار و صحبت در يك ميهماني رسمي، موضوعي است كه در اين مطلب به عنوان اصول برتر در ضيافت هاي تشريفاتي مورد اشاره قرار خواهد گرفت. قواعد در اين حوزه ممكن است از هتلي به هتل ديگر )جايي به جاي ديگر( متفاوت باشد ولي توصيه هايي كه در ادامه مي آيد در ا كثر مواقع به درد شما خواهد خورد. همچنين ممكن است رزرو هتل هاي برتر دنيا هم قواعد خاص خودش را داشته باشد.

 

Iran hotels

 

كارد و چنگال و قواعد استفاده از آنها

استفاده از كارد و چنگال هاي بسياري كه اطراف بشقاب چيده مي شوند، هميشه چالشي براي افرادي كه به اين شكل از صرف غذا عادت ندارند مي باشد. بر سر ميزي كه با قواعد صحيح ميزآرايي و تشريفات چيده شده است معمولا مجموع هاي از چنگال ها را در سمت چپ بشقاب خود و مجموع هاي از كارد و قاشق را در سمت راست آن مي بينيد (معمولا ميزها براي افراد راست دست چيده مي شوند). قاعده بسيار آسان در اين موقعيت استفاده از اين وسايل از سمت خارج به داخل مي باشد بدين گونه كه ابزار برند هاي كه در دورترين نقطه از بشقاب شما قرار دارند براي وعده اول مورد استفاده قرار مي گيرند. ا گر باز هم در موقعيتي قرار گرفتيد كه مطمئن نبوديد بايد چه كاري را انجام دهيد همواره بهترين راه نگاه كردن و تقليد از ميزبان است. هميشه سعي كنيد مقدار كمي از غذا را هر بار برداريد و ميل كنيد و در ميان هر كدام از اين دفعات ابزار برنده (كارد و چنگال) را پائين آوريد. وقتي كارد و چنگال را پائين مي گذاريد آنها را روي بشقاب قرار دهيد و هيچ گاه آن را دوباره روي ميز نگذاريد و يا نيمي از آن در بشقاب و نيمي ديگر را بيرون از آن). نوكِ كارد و چنگال را روي هم قرار داده (ا گر دو عدد ابزار را در دست داريد) يا ا گر تنها يك ابزار در دست داريد آن را مايل روي بشقاب قرار دهيد. اين كار به پيشخدمت مي گويد كه شما هنوز غذا خوردن را تمام نكرد ه ايد. هر گاه كه غذاي خود را تمام كرديد به طور عمودي كارد و چنگال خود را كنار هم در مركز بشقاب خود قرار دهيد. دندانه هاي چنگال بايد به سمت بالا و سمت برنده كارد هم بايد به سمت مركز، رو به چنگال قرار گيرد.

همواره سعي كنيد كارد و چنگال را با هم در دو دست خود بگيريد، نبايد غذاي خود را در همان ابتدا قطعه قطعه كنيد و بعد از آن تنها از چنگال استفاده كنيد (اين كار به طور سنتي در آمريكا معمول است ولي در اروپا اين طور نيست). دندانه چنگال شما بايد هميشه به سمت بشقاب و پايين باشد- براي غذاهاي مشكل مثل حبوبات مي توانيد از كارد خود براي قرار دادن آنها روي چنگال خود استفاده كنيد. البته بايد توجه داشته باشيد كه هيچ گاه از چنگال به تنهايي به عنوان قاشق استفاده نكنيد. هر قسمتي از غذا كه بر روي زمين افتاد را بر نداريد، آن قسمت توسط پيشخدمت جايگزين مي شود.

 

هتل

قاشق سو پخوري

قاشق هاي سو پخوري به دو شكل موجود هستند- يكي به شكل يك كاسه گرد و ديگري به شكل تخ ممرغ. وقتي كه سوپ ميل مي شود، ظرف سوپ بايد روي ميز باقي بماند. خوردن و سر كشيدن سوپ از درون بشقاب هيچ گاه پسنديده و قابل قبول نيست. براي ميل سوپ قاشق خود را از مركز بشقاب به سمت لبه دورتر بشقاب برده و آن را نيمه پر كنيد و آنگاه قاشق را به طرف دهان خود برده (هيچ گاه سر خود را به سمت قاشق نبريد) و از لبه قاشق سوپ را به شكل نوشيدن از لبه ليوان بنوشيد و هيچ گاه كل قاشق را در دهان خود قرار ندهيد. البته بايد دقت كنيد كه به اصطلاح هورت نكشيد.

 

Tehran hotels

 

دسر و پودينگ

پودينگ نبايد با دسر اشتباه گرفته شود (از اين رو كه وعده كاملا جدا مي باشند كه يكي مي تواند جاي ديگري را بگيرد). پودينگ به طور معمول وعد هاي است از رسته شيريني جات در حاليكه دسر معمولا از ميوه يا پنير تشكيل مي شود.
براي صرف پودينگ معمولا چنگال و قاشق با هم استفاده مي شود. قاشق پودينگ به همان نحوي كه كارد را در دست خود مي گيريد گرفته مي شود به طوريكه قسمت گود قاشق به سمت داخل قرار داشته باشد و براي افراد راست دست در دست راست قرار مي گيرد. چنگال پودينگ تنها به عنوان كمك كننده در كنار قاشق استفاده مي شود از اين رو چنگال پودينگ را نبايد هيچ گاه در دهان خود قرار دهيد. از چنگال خود استفاده كنيد، قسمتي از پودينگ را به سمت قاشق خود كه آن را به سمت چنگال متمايل كرده ايد هل دهيد، و همان طور كه قاشق را به سمت دهان خود مي بريد كمي آن را مايل كنيد تا قسمت گود آن در اين حالت رو به بالا قرار گيرد. وقتي كه خوردنتان تمام شد همان قواعد براي برگرداندن كارد و چنگال بر روي بشقاب نيز كاربرد دارد. به جاي قرارگيري در جاي معمول كارد و چنگال در كنار بشقاب گاهي كارد و  چنگال پودينگ به طور مستقيم بالاي بشقاب قرار داده مي شود.

 

رزرو هتل

آداب دستمال سفره

دستمال سفره فقط براي تميز كردن اطراف دهان آن هم با ضرباتي آرام مي باشد. هيچ گاه با كشيدن آن به روي پوست خود عمل تميز كردن را انجام ندهيد. دستمال سفره بايد باز شده و روي زانوهاي شما قرار گيرد. به هيچ وجه پذيرفته نيست كه آن را درون لباس يا پيراهن خود قرار دهيد. ا گر به هر دليلي مجبور به ترك صندلي خود شديد آن را روي صندلي خود قرار دهيد اين كار به منزله قصد شما براي بازگشت به صندلي براي خدمتكار به حساب مي آيد. ا گر احيانا دستمال شما روي زمين افتاد، برداشتن آن عيب به شمار نمي رود مگر اينكه در نزديك ميز شما خدمتكاري مقيم براي انجام امور ميهمانان وجود داشته باشد. هرگاه نيز ميل كردن شما تمام شد، دستمال را به گون هاي مرتب (نه اينكه كاملا تا كنيد) كنار بشقاب خود در سمت چپ بگذاريد.
در مقاله بعد به قواعد صرف غذا به طور كلي، نشستن و و طرز قرارگيري بدن بر سر ميز، نحوه صحيح صحبت و ديگر قواعد اصلي در موقعي تهاي رسمي و بر سر ميز ضيافت مي پردازيم.


برچسب: ،
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ بهمن ۱۳۹۶ساعت: ۰۷:۲۲:۱۱ توسط:وب سازان نوين ايده موضوع: