رزرو هتل

معرفي هتل هاي ايران و آشناي با سايت هاي رزرو هتل

انگيزش كاركنان در هتل ها - جلوگيري از ريزش پرسنل

نرخ ريزش پرسنل در هتل شما به چه ميزان است ؟ آيا اگر اطمينان داشته باشيد ماندگاري پرسنل در شغل هايي كه متصدي ان هستند بيشتر است برنامه هاي آموزشي بيشتري براي انان تدارك نميبينيد؟ آيا مسبب ترك كار پرسنل شما هستيد و يا اعتقاد داريد همكاران شما كلا بي وفا هستند ؟ در اين مقاله قصد داريم در مورد تكنيك هاي ساده اي  كه باعث ميگردد ماندگاري بيشتر پرسنل در موقعيت شغلي خود ميشوند بحث نمايم ( تحقيقات بر روي پرسنل هتل استقلال تهران و هتل آزادي تهران انجام شده است ). جهت كاهش نرخ ريزش پرسنل تكنيك ها و همچنين موارد بسياري وجود دارد اما پايه اي ترين ان ها كه بعضا معروف ترين ان ها نيز ميباشد توجه به هرم نيازهاي ابراهام مازلو است .

يكي از عمده ترين مشكلاتي كه هتل ها با آن روبرو هستند نرخ بالاي ريزش پرسنل در اين صنعت ميباشد . شغل هاي موجود در هتل دور نمايي زيبا دارند اما انجام ان ها از عهده هر كسي بر نميايد . نكته جالبي كه تجربه شخصي خود من نيز ميباشد در رابطه با تصدي گري شغل پذيرشگر است . زماني كه شما با هر كسي در هتل مصاحبه شغلي انجام ميدهيد تمايل دارد تا در واحد پذيرش به عنوان پذيرشگر مشغول بكار شود مگر انكه قبلا در هتلي سابقه پذيرشگري داشته باشد كه در انصورت دقيقا ميگويد من هركاري باشد انجام ميدهم اما براي تصدي شغل پذيرشگري علاقه اي ندارم . 

ساير شغل هاي موجود در هتل نيز كمابيش چنين است چرا كه هر شغل داراي استاندارد هاي مخصوص بخود ميباشد كه انجام صحيح ان ها نيز نيازمند دقت بالايي ميباشد . كساني كه قبلا در هتل ها كار كرده اند ميدانند استرس ناشي از كار در هتل زياد ميباشد و كارها ميبايد با تمركز انجام پذيرد از طرفي برخي از شغل ها هستند كه افراد تمايل كمتري به انجام ان دارند به عنوان مثال شغل بل بوي در هتل به همين دليل نيز قالبا مديران هتل ها از افراد با كيفيت پايين در اين شغل استفاده مينمايند اين درصورتي است كه اولين شخصي كه ميهمان با وي به عنوان يكي از پرسنل هتل برخورد دارد همين شخص است . همچنين اخرين شخصي كه ميهمان نيز ميبيند همين شخص است لذا اين موقعيت شغلي نيز كه ابتدا كم اهميت مينمايد از اهميت و حساسيت بالايي برخوردار است .

حال فرض كنيد شما يك پذيرشگر را استخدام نموده ايد و هزينه بالا كه شامل صرف زمان و منابع ميشود را متقبل شده ايد اما اين شخص 2 ماه بيش تر براي شما كار نكند ؟! همين امر باعث شده است تا مديران هتل ها اهميت كمتري براي آموزش و تدوين شيوه درست نحوه انجام كار قائل شوند . كه امروزه در بيشتر هتل هاي ايران ميبينيم پرسنل شاغل آموزش درستي نديده اند . شخصا باور نميكينم مديران هتل ها توانايي ارائه آموزش هاي صحيح را ندارند بلكه دليل اين امر را در نرخ بالاي ريزش پرسنل ميدانم كه انگيزه اي براي مديران جهت ارائه اموزش هاي مكرر باقي نميگذارد . اما سئوال اصلي اينجا است كه :

زماني كه يك شخص شغل خود را ترك ميكند شما به عنوان مدير هتل چقدر مقصريد ؟

نظر شخصي من ان است كه تماما مقصر مدير هتل ميباشد مگر در مواردي كه محدوديت سازماني و يا فردي شاغل باعث ترك شغل ميشود. هر فردي به عنوان يك انسان داراي نيازهاي مشخصي است اين نياز هاي در رابطه با نيازهاي اساسي همچون خورد و خوراك ، دوستي ف روابط اجتماعي و ... ميبايد تامين گردد اگر شما نتوانيد اين نياز ها را در سطوح مختلف تامين نماييد براي شاغل هم انگيزه اي براي ماندگاري در شغل نميماند . يك تصوير غلط معمولا آن است كه ميتوان با حقوق بالاتر افراد را در موقعيت هاي شغلي خود بيشتر نگه داشت كه آن هم گرچه براي برخي افراد ممكن است صادق باشد اما اگر هتلي ديگر مبلغي بالاتر به همان افراد هم پبشنهاد نمايد ترك كار خواهند نمود . به همين دليل ميبايد تمامي نياز هاي يك فرد شاغل را در قالب بسته اي كامل در نظر گرفت .

هرم نياز هاي ابراهام مازلو :

ابراهام مازلو يك روانشناس انسانگرا بود كه در مورد نيازهاي انساني نظريه اي را ارائه نمود كه به هرم نيازهاي ابراهام مازلو معروف ميباشد اين نظريه در سال 1954 در كتاب انگيزه و شخصيت عنوان شد . همچنين وي هيچ گاه ادعا نكرد كه نظريه وي در مورد همگان صادق است اما اين نظريه جنبه عمومي دارد كه بسيار هم كاربردي است 

اجازه دهيد اين نظريه را بررسي كنيم . بر اساس نظريه هرم نياز هاي مازلو انسان ها داراي سلسله مراتبي از نياز ها هستند كه با ارضا شدن هر سطح از نياز هاي سطح ديگر شكوفا ميشود اين سلسله مراتب به 5 دسته طبقه بندي ميشود .

b2ap3_thumbnail_motivation.jpg

نيازهاي فيزيولوژيك: نيازهاي فيزيولوژيك در اوج سلسله مراتب قرار دارند و تا زمانيكه قدري ارضا گردند، بيشترين تأثير را بر رفتار فرد دارند. نيازهاي فيزيولوژيك نيازهاي آدمي براي حيات و زنده ماندن هستند مانند : خوراك، پوشاك، غريزه جنسي و مسكن. تا زماني كه نيازهاي اساسي براي فعاليت‌هاي بدن به حد كافي ارضاء نشده‌اند، عمده فعاليت‌هاي شخص احتمالاً در اين سطح بوده و بقيه نيازها انگيزش كمي ايجاد خواهد كرد؛
نيازهاي امنيتي: نياز به رهايي از وحشت، تأمين جاني و عدم محروميت از نيازهاي اساسي است؛ به عبارت ديگر نياز به حفاظت از خود در زمان حال و آينده را شامل مي‌شود؛
نيازهاي عشق و وابستگي (اجتماعي): يا احساس تعلق و محبت؛ انسان موجودي اجتماعي است و هنگامي كه نيازهاي اجتماعي اوج مي‌گيرد، آدمي براي روابط معني‌دار با ديگران، سخت مي‌كوشد؛
نياز به احترام (عزت نفس) : اين احترام قبل از هر چيز نسبت به خود است و سپس قدر و منزلتي كه توسط ديگران براي فرد حاصل مي‌شود. اگر آدميان نتوانند نياز خود به احترام را از طريق رفتار سازنده برآورند، در اين حالت ممكن است فرد براي ارضاي نياز جلب توجه و مطرح شدن، به رفتار خرابكارانه يا نسنجيده متوسل شود؛
نياز به خود شكوفايي: يعني شكوفا كردن تمامي استعدادهاي پنهان آدمي؛ حال اين استعدادها هر چه مي‌خواهد باشد. همان طور كه مزلو بيان مي‌دارد: «آنچه آنسان مي‌تواند باشد، بايد بشود»

حال اجازه دهيد براي شما توضيح دهم كه معتقدم دليل ترك شغل و نرخ بالاي ريزش پرسنل مدير هتل ميباشد . يكي از تعاريف كلاسيك مديريت اين شغل را به عنوان كاركردن از طريق ديگران و با ديگران براي رسيدن به اهداف سازماني تعريف مينمايد . شما به عنوان يك مدير ميبايد افرادي را كه با ان ها كار ميكنيد بشناسيد ف نياز هاي آنان را درك نماييد و پاسخ مناسبي براي اين نياز ها آماده نماييد . اين كلام به معناي آن نيست مطيع همكاران خود باشيد تنها كافي است نياز هاي پايه اي آنان را ارضا نماييد وقتي همكار شما پاسخ مناسبي براي رفع نياز هاي خود در هتل نميابد به دنبال شغل جديدي ميگردد اگر همه چيز انگونه باشد كه وي انتظار دارد و يا حداقل تصورات وي برآورده باشد دليلي براي ترك كار وي وجود نخواهد داشت كه نتيجه ان استفاده شما از پرسنا با تجربه تر و آموزش ديده است كه متعاقبا افزايش بهره وري و سود آوري كل هتل را در پي خواهد داشت .

بسياري بر اين باورند كه حقوق بالا موجب ماندگاري در شغل ميشود اما اگر امنيت شغلي وجود نداشته باشد چه ؟ اگر شاغل مورد احترام سايرين نباشد چه؟ اگر شاغل احساس نمايد كه گرچه حقوق بالايي دارد اما در زندگي خود كار مهمي انجام نداده است (در جا ميزند) چه ؟ آيا باز هم ميتوانيد با حقوق بالاتر موجب كاهش ريزش پرسنل بشويد ؟ اينجا است كه اهميت توجه به هرم نياز هاي مازلو خود نمايي ميكند .

من نميتوانم به شما بگويم كه از هرم نيازهاي مازلو در رفتار خود با پرسنل چگونه استفاده نماييد تدابير شما بستگي به رويكرد و محدوديت هاي هتل شما در رابطه با منابع انساني هتل دارد اما در ادامه برخي نكات را مطرح مينمايم كه ممكن است در روشن تر شدن نحوه استفاده از اين نظريه شما را ياري نماييد.

توجه به نياز هاي فيزيولوژي :

همواره در تعيين حقوق پرسنل حداقل مبلغي كه وي مد نظر دارد را پرداخت نماييد اما از اين حداقل پايين تر نرويد شما ميتوانيد با ارضا ساير سطوح نيازهاي كمبود مبلغ پرداختي را جبران نماييد . دليل انكه از حداقل مبلغ مورد انتظار شاغل نبايد پايين تر برويد ان است حقوق دريافتي ارضا كننده مهم ترين سطح نياز ها يعني همان نيازهاي فيزيولوژي است از طرفي بياد داشته باشيد كه معمولا شاغلين حقوق مورد انتظار خود را تا 20% بالاتر از حد انتظار خود عنوان مينمايند لذا نبايد در دام اين تكنيك محاسبه بيافتيد از طرفي ممكن است برخي اعتماد به نفس لازم براي بالاتر گفتن حقوق مورد انتظار خود را نداشته باشند لذا در اين مورد ميبايد هوشمندانه عمل كنيد .

شرايط محيطي همچون راحتي محل كار ، تهويه مناسب و ساعات مناسب كاري را براي شغل مورد انتظار تدارك ببينيد ممكن است شاغلي جهت دريافت حقوق بيشتر تمايل به اضافه كاري متمادي داشته باشد اما نبايد اين امر بر خواب و استراحت وي تاثير گذار باشد فراموش نكنيد خواب نيز بخشي از نياز هاي فيزيولوژيك است كه ميباشد به صورت كامل ارضا شود .

توجه به نياز هاي ايمني :

منظور از ايمني تنها امنيت محيط كار نيست بلكه زدودن نگراني ها از محيط كاري ميباشد . ايجاد امنيت شغلي يكي از مواردي است كه ميبايد تامين شود براي امنيت شغلي پرسنل خود برنامه هايي را تدارك ببينيد به عنوان مثال بيمه نمودن پرسنل و همچنين ايجاد نظار اخراج در ازاي اخطار ميتواند امنيت شغلي همكاران شما را تامين نمايد . همچنين امنيت اخلاقي اللخصوص براي همكاران خانم در هتل بسيار داراي اهميت است كه مديريت ميبايد بدان توجه ويژه نمايد. از روي ديگر به ابزار هايي كه پرسنل با آن كار ميكنند دقت نماييد به عنوان مثال پرسنل خانه داري با موادي كار ميكنند كه ممكن است تاثيرات شيميايي بر آنان داشته باشند شما ميبايد اين افراد را به ماسك و دستكش هاي مرغوب مجهز نموده و نحوه صحيح كار را به آن ها آموزش دهيد

توجه به نياز هاي وابستگي :

در بعد فردي اين نياز به عنوان نياز به عشق تعبير ميشود اما در محيط كاري از اين نياز به عنوان نياز به تعلق تعبير ميشود . شاغلين ميبايد احساس نمايند در جامعه كاريشان توسط سايرين پذيرفته شده و عضوي از اين جامعه هستند . لذا ايجاد برنامه ها و گرد هم آيي ها موجب نزديكي روابط پرسنل ميشود مهم مينمايد

توجه به نياز احترام :

همانگونه كه گفته شد اين نياز قبل از هر چير نياز به احترام به خود است اما اين احترام به خود چگونه بوجود ميايد ؟ كار هيچ كدام از همكارانتان را كم اهميت جلوه نديد . براي ارتباط پرسنل با يكديگر استاندارد هايي وضع نماييد كه بر پايه احترام متقابل باشد . به صورت دوره اي از افراد شاغل در پيش ديگران تقدير نماييد . فراموش نكنيد شما رهبر هتل هستيد و از شما انتظار رفتاري با صلابت اما مهربان دارند.

نياز به خود شكوفايي :

شايد براي شما به عنوان مدير هتل مهمترين توجه ميبايد معطوف به نياز به خود شكوفايي باشد چرا كه تنها پرسنلي از هتل به اين سطح از نياز ها دست ميبابند كه در كار خود مهارت بيشتري دارند . ايجاد برنامه هاي آموزشي مرتبط يكي از تكنيك هايي است كه موجب ميگردد تا اشخاص به اين سطح از نياز ها دست يابند . گرچه اجراي اين گونه برنامه ها هزينه بر است اما هزينه صرف شده براي دعوت از يك استاد و اجراي برنامه هاي آموزشي عمومي بسيار كمتر از هزينه از دست دادن يك همكار شايسته ميباشد.

 ش


برچسب: هتل، رزرو هتل،
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۰۱:۱۶:۳۰ توسط:وب سازان نوين ايده موضوع: