رزرو هتل

معرفي هتل هاي ايران و آشناي با سايت هاي رزرو هتل

درجه‌بندي هتل‌هاي ايران با مدل فرانسوي و نروژي

مديركل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري از اجراي ضوابط جديد درجه‌بندي هتل‌هاي ۱ تا ۵ ستاره و هتل‌ آپارتمان‌ها با تاكيد بر دو شاخص «توسعه پايدار گردشگري» و «دسترسي براي افراد ناتوان جسمي» از سال آينده خبر داد.

ولي تيموري گفت:‌ ضوابط جديد تاكيد بيشتري بر كيفيت خدمات و تامين رضايت مشتري دارند و برخلاف ضوابط قبلي بر پايه‌ي مساحت و ارتفاع ساختمان استوار نيست كه اجراي آن هزينه سنگيني روي دست صاحب هتل‌ بگذارد.

تيموري اظهار كرد: اين ضوابط پس از مطالعه مُدل‌هاي مختلفي چون نهاد نظرسنجي نروژ  كه براي سازمان جهاني جهانگردي تهيه شده و قوانين فرانسه (مقصد نخست گردشگران دنيا) كه از ابتداي سال ۲۰۱۶ به روز شده، تدوين شده است. ما ۱۵ جلسه براي كارشناسي و تحليل اين مدل‌ها با حضور ۲۲ كارشناس برگزار كرديم تا اين ضوابط بومي‌سازي شود و در نهايت با تلفيق اين مدل‌ها، پيش‌نويس اوليه‌اي آماده شد تا الزامات و ضرورت‌هاي بومي و ملي آن هم در آن لحاظ شده باشد.

درجه‌بندي جديد هتل‌هاي ۱ تا ۵ ستاره از سال آينده

او در تشريح جزييات بيشتري درباره‌ي ضوابط جديد درجه‌بندي هتل‌هاي ۱ تا ۵ ستاره كه پيش‌نويس آن آماده شده و به مشورت گذاشته شده است، توضيح داد: پيش‌نويس اين طرح در جلسات متعددي با كارگروه تدوين ضوابط و با حضور مديران فني، سرارزيابان و نماينده تشكل‌هاي هتلداري، در شش ماهه دوم امسال آماده شد كه اميدواريم از ابتداي سال آينده با ابلاغ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اجرايي شود.

به گفته‌ي مديركل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري، اين ضوابط رويكرد جديدي در درجه‌بندي هتل‌ها دارد كه مسائل فني و ساختماني را از ضوابط درجه‌بندي هتل‌هايي كه به مرحله بهره‌برداري رسيده‌اند، جدا مي‌كند، يعني اگر هتلي امروز ساخته شود، مسائل و ضوابط فني آن بايد پيش از بهره‌برداري و براساس گواهي پايان كار و استحكام بنا و مجوزهايي كه از شهرداري گرفته، مورد ارزيابي قرار گيرد و ايرادهاي فني همان موقع وارد و برطرف شود. به اين علت كه وقتي هتل‌ي ۳۰ سال پيش ساخته شده و الان به آن ايراد فني وارد شده چگونه مي‌تواند آن را برطرف كند و مثلا فضاي خود را چهار متر كم يا زياد دارد؟

وي افزود: براي همين ضوابط جديد از نظر عملياتي در دو بخش تنظيم شده است؛ به اين ترتيب كه تا پيش از بهره‌برداري معاونت سرمايه‌گذاري درگير كار است و بايد بر ضوابط فني ناظر باشد و در پايان كار هم معاونت گردشگري پروانه‌ي بهره‌برداري را صادر مي‌كند، يعني در طرح جديد، برخلاف گذشته، ارزيابي فني سازه، پيش از بهره‌برداري است و نه پس از آن.

او توضيح داد: روال كار ساخت هتل‌ به اين ترتيب است كه نخست درخواست ساخت براي هتل‌ي مثلا ۴ ستاره داده مي‌شود، ضوابط فني براي ساختمان هتل‌ با اين درجه وجود دارد كه سازه بايد بر آن اساس آماده شود و وقتي گواهي پايان كار را آورد، معاونت سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازه را با ضوابط فني تدوين شده، تطبيق مي‌دهد و در زمان صدور پروانه‌ي بهره‌برداري و يا تمديد آن كه هر سه سال يك‌بار اتفاق مي‌افتد، خدمات، تجهيزات و كيفيت آن‌ها ارزيابي مي‌شود.

مديركل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري يادآور شد: معاونت گردشگري مسؤوليت تامين رضايت مشتري را در ارزيابي‌ها به عهده دارد. مردم از ما انتظار دارند كيفيت خدمات را كنترل كنيم، بنابراين بايد دنبال شاخص‌هايي باشيم كه نتيجه‌ي مستقيم آن تامين حداكثري رضايت مشتري است.

مصرف آب و انرژي روي درجه هتل‌ تاثير مي‌گذارد

تيموري با بيان اين‌كه ضوابط درجه‌بندي هتل‌هاي ۱ تا ۵ ستاره داراي سه فصل اصلي، شاملِ تجهيزات، خدمات و رعايت مسائل توسعه پايدار و دسترسي است، افزود: فصل سوم اين ضوابط براي نخستين بار است كه به اجرا گذاشته مي‌شود. در فصل توسعه پايدار، هتل‌ها الزما بايد مسائل زيست محيطي، مصرف بهينه‌ي آب، سوخت و ساير انرژي‌ها را رعايت كنند و در بخش مربوط به دسترسي نيز خدمات مورد نياز افراد ناتوان جسمي و كهنسال را تامين كنند.

وي گفت: سعي شده اجراي اين ضوابط با شيب تند نباشد، براي همين بازنگري‌ها از شاخص‌هايي شروع مي‌شود كه هزينه بالايي براي صاحب هتل‌ در پي نداشته باشد.

به گفته‌ي او، در اجراي ضوابط جديد، بيشترين تاكيد بر فرهنگ‌سازي و آموزش كاركنان است؛ اين‌كه چگونه با مشتري برخورد كنند و يا امكانات را براي هر قشري با هر نوع توان جسمي چگونه در دسترس قرار دهند. اجراي اين ضوابط در ابتدا هزينه سنگيني نخواهد داشت، چون در مرحله نخست براي فرهنگ‌سازي و اصلاح رفتار كاركنان با تهيه‌ي بروشورها و دوره‌هاي آموزشي برنامه‌ريزي شده است.

هتل‌ها در دسترس افراد ناتوان جسمي و كهنسال

وي درباره‌ي مناسب سازي فضاي هتل‌ها به منظور در دسترس قرار دادن امكانات براي تمام اقشار بويژه ناتوان جسمي و كهنسال، اظهار كرد: در بخش ضوابط فني، شاخص‌هاي جداگانه‌اي براي دسترسي تعيين شده كه بايد ساختمان هتل‌ بر آن اساس مناسب‌سازي شود، اما براي مسائل آموزشي و فرهنگي ۲۰ شاخص درنظر گرفته شده است كه براي تغيير آمادگي ايجاد مي‌كند، چون هتل‌ي كه سال‌ها پيش ساخته شده و ابن مسائل در ضوابط درجه‌بندي‌اش اعمال نشده، اكنون براي تغيير ساختمان حتما دچار هزينه‌هاي سنگيني خواهد شد، اما اجراي آن ضوابط فرهنگي در هتل‌هايي كه سال‌هاست بهره‌برداري شده‌اند، به تدريج اين آمادگي و تشويق را ايجاد مي‌كند كه رفته رفته تغييرات فني را نيز لحاظ كند.

وي افزود: در اجراي اين ضوابط سعي شده از امتيازهاي تشويقي و گاه اجباري استفاده شود.

او با تاكيد بر اين‌كه اين ضوابط يك‌باره به ذهن‌مان نرسيده، بلكه براساس مطالعه بوده است، گفت: سال ۲۰۱۶ از سوي سازمان جهاني جهانگردي عنوانِ «دسترسي همگاني» داشت و ما براي آن‌كه در اين مسير قرار بگيريم، چنين اقداماتي را انجام داديم، جالب اين‌كه ۲۰۱۷ نيز از سوي سازمان جهاني جهانگردي سال توسعه پايدار گردشگري نامگذاري شده و فصل سوم ضوابط درجه‌بندي هتل‌هاي يك تا پنج ستاره همگام با شعارهاي سازمان جهاني جهانگردي و جامعه بين‌الملل و مطابق با نياز داخلي بوده است.

مدير كل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري يادآور شد: طبق برآوردي كه در دنيا شده ۱۱ تا ۱۵ درصد از جمعيت جهان جزو افراد ناتوان جسمي هستند. از طرفي بيشترين گردشگران ورودي ايران نيز افراد كهنسال با نيازهاي خاص هستند، ما نمي‌توانيم اين جمعيت را ناديده بگيريم، اين افراد خواسته‌هايي دارند كه بايد جوابگو باشيم. ضمن اين‌كه براي صنعت گردشگري هم اين يك فرصت محسوب مي‌شود. وقتي يك هتل نتواند به مسافر معلول، جانباز، كهنسال و بيمار موقت، خدمات بدهد از منافع اقتصادي اين قشر خود را دور كرده است. در علم گردشگري به اين موضوع بخش‌بندي بازار گفته مي‌شود، يعني با ايجاد اين نوع خدمات در هتل، اين گروه از جامعه را مي‌توان جذب كرد.

وي تاكيد كرد:‌ با اجراي اين ضوابط نه تنها به تعهدات اجتماعي عمل خواهد شد، بلكه منافع اقتصادي نيز افزايش خواهد يافت.

ستاره‌هاي سليقه‌اي هتل‌ها خاموش مي‌شود

تيموري، قابل سنجش بودن ضوابط درجه‌بندي هتل‌ها را از جمله ويژگي‌هاي مثبت آن برشمرد و افزود: ارزيابي هتل‌ها با اجراي اين ضوابط از حالت سليقه‌اي و كلي خارج مي‌شود و شاخص‌هاي ارزيابي، حالت كمي و سنجشي پيدا مي‌كند. ارزياب بايد براساس چك‌ليست‌هاي از پيش مشخص، ضوابط و كيفيت خدمات هتل‌ را كنترل كند. فرايند نمره‌دهي به هتل نيز پيش از بهره‌برداري به گونه‌اي تنظيم شده كه برخلاف گذشته مدل آن، حالت ميانگين‌گيري ندارد و خط قرمزهايي تعيين شده كه هيچ جايگزين و اغماضي براي آن وجود ندارد.

او تشريح كرد: شاخص‌هاي ارزيابي نهاييِ اين مدل، دو حالت اختياري و اجباري دارد كه بخش اجباري آن به دو صورت قابل جبران و غيرقابل جبران بررسي مي‌شود. بر اين اساس در بخش غبرقابل جبران هيچ فاكتوري قابل جايگيزين نيست و هتلدار اگر هزار كار ديگر انجام داده و تشويقي داشته باشد، اما آن يك شاخص را رعايت نكرده باشد، نمي‌توان اغماض كرد و درجه‌اي به آن تعلق نمي‌گيرد.

مديركل نظارت و ارزيابي خدمات گردشگري معتقد است؛ اين ضوابط جديد، هزينه هتل‌ها را براي درجه‌بندي كاهش مي‌دهد، چون تا كنون تاكيد ارزياب‌ها براي درجه‌بندي، رعايت مسائل فني و ساختماني بود كه هزينه‌هاي بازسازي را به شدت سنگين مي‌كرد، درحالي‌كه تاكيد ضوابط جديد، نرم‌افزاي و خدماتي است و جنس‌اش تامين رضايت مشتري است.

تيموري به ايسنا گفت: پيش‌نويس ضوابط جديد درجه‌بندي هتل‌هاي ۱ تا ۵ ستاره و هتل‌ آپارتمان‌ها آماده شده كه به اداره‌هاي ميراث فرهنگي و گردشگري استان‌ها فرستاده و قرار شده با هتلداران وتشكل‌هاي هتلي به بحث و بررسي گذاشته شود كه نتيجه آن در جلسه‌اي با تشكل‌ها اصلي هتل‌داري كشور نهايي خواهد شد تا آماده‌ي اجرا شود.

ز


برچسب: ،
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ شهريور ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۲:۱۱ توسط:وب سازان نوين ايده موضوع: